ปีงบประมาณ 2562

> การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น อส.ทพ. ขั้นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 62 โดย กองทัพภาคที่ 2 เวลาและสถานที่สอบ

 > กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัคบุคคลพลเรือนและรทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 2 อัตรา ดังนี้
       ตำแหน่ง  เสมียน แผนกควบคุมภายใน กองปลัดบัญชี กองทัพภาคที่ 2    จำนวน 1 อัตรา
       ตำแหน่ง  เสมียนพิมพ์ดีด กองร้อยกองบังคับการ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
              <รับสมัคร วันที่ 30 ก.ค.- 2 ส.ค. 62 คลิกดูรายละเอียด>
             
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    แผนที่    //คำแนะนำในการสอบ//
      >>> ประกาศผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 2 อัตรา <<<

 

     >>> ประกาศผลการสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.ภาค 2  จำนวน 1 อัตรา <<<

 > กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
          ตำแหน่ง    รองผู้บังคับหมู่ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2    จำนวน 1 อัตรา
          ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครู กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2           จำนวน 1 อัตรา
  <รับสมัคร วันที่ 18 - 22 มี.ค. 62 คลิกดูรายละเอียด>
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                      ***  ประกาศผลการสอบ ***

HOME