ข่าวประชาสัมพันธ์
DOWNLOAD
   > กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ชายและหญิง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานบริการ (ช่างตัดผม)
      - ผู้สมัครสอบ อายุ 18-40 ปี วุฒิการศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
      - รับสมัคร วันที่ 19 - 23 มี.ค.61 ณ กองกำลังพล บก.ทภ.2 และสอบคัดเลือก
ในวันที่ 29 มี.ค.61
    คลิกรายละเอียด      
                                 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 - ตำราสำหรับสอบคัดเลือก
พนักงานราชการ ทภ.2

  - หัวข้อการตรวจเยี่ยม
อุดมการณ์ ทางทหา


การประสานงานด้านกำลังพล _____________________________________________________________________________

ตามที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ วันที่ 14 มี.ค.61 คลิก

    ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่า คณะกรรมการได้รวบรวมผลคะแนนวิชาทั้งหมดแล้ว และจะประกาศผล หลังจาก มทภ.2 ลงนามอนุมัติในประกาศ โดยประมาณหลังวันที่ 22 มี.ค.61
เนื่องจาก มทภ.2 ติดภารกิจ รับ-ส่ง เสด็จ
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


>>ตรวจสอบรายชื่อ พรก. ลจ.,  อส.ทพ.หญิง ที่ส่งรายชื่อสมัคร สอบคัดเลือก
         - กลุ่มอายุไม่เกิน 30 ปี

         - กลุ่มอายุ 31 ปีขึ้นไป


 
 
ภาพการดำเนินงานด้านกำลังพล
 
 

 
ลำดับที่เข้าชมเว๊บไซต์
 

http://www.hitwebcounter.com/