การประสานงานด้านกำลังพล
ข่าวประชาสัมพันธ์
DOWNLOAD

- รายงานสถานภาพกำลังพล

แบบฝึกหัด คลังความรู้วิชาการ สำหรับการสอบเข้า นนส.ทบ. ประจำปีการศึกษา 2566
(สำหรับ ทหารกองประจำการ ร้อย.บก.ทภ.2)

 


     
 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. ประจำปี 2566 (ในส่วนของ ทภ.2)
คลังความรู้
สอบบรรจุ อส.ทพ.
  >> รายงานยอดผู้สมัครสอบ OSS 66
  >> ตรวจสอบผลการรายงานยอดสมัคร OSS 66  
  >> สรุปยอดสมัคร OSS 66  

<<< กรอกข้อมูล สมัครสอบ บรรจุ เป็นนายทหารประทวน ปีงบประมาณ 2566 >>>

<<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บรรจุ เป็นนายทหารประทวน ปีงบประมาณ 2566 >>>

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรก (ภาควิชาการ)

การายงานตัว ทดสอบร่างกาย
แผนผัง  และ การปฏิบัติ


ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย

คำชี้แจงท้ายประกาศ สำหรับตัวจริง