ประสานการปฏิบัติ

ข้อมูลสนับสนุน ฝสธ.กกพ.ทภ.2 สำหรับการเข้าประชุม

 - คลิกเดียวจบครบทุกการสอบ

  - ทหารอาสา ปีงบประมาณ 64

 

 

 

- รายงานยอดสมัครทหารอาสา
สัญญาบัตร ปี งป. 2565
 

    - คลิกเดียวจบครบทุกการสอบ รอบที่ 2 ดูรายละเอียดสนามสอบในพื้นที่ ทภ.2 คลิก