การประสานงานด้านกำลังพล
ข่าวประชาสัมพันธ์
DOWNLOAD

- รายงานสถานภาพกำลังพล

แบบทดสอบออนไลน์ คลังความรู้วิชาการ สำหรับการสอบ OSS ประจำปี 2567
(สำหรับ กำลังพล บก./ร้อย.บก.ทภ.2)

 

รหัสเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ ใช้ 3 ตัวหน้ารวมกับ 3 ตัวท้าย ของ เลข ปชช.

     
  การสอบคัดเลือกนายทหารประทวน จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2567  
  >> รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก  
  >> หมายเลขติอหน้าอก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
  >> การรายงานตัวทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
  การสอบภาควิชาการ  
  >> รายชื่อผู้เข้าสอบภาควิชาการ  
  >> แถวรับรายงานตัว แถวละ 24 นาย ตามลำดับที่กำหนด  
  >> ผังที่นั่งสอบ  
  >> ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2563
       (วิชาเพิ่มเติมตามดำริของ มทภ.2 ที่นายทหารสัญญาบัตรทุกนายควรทราบ)
 

 

 

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ทบ. ประจำปี 2567 (ทภ.2)

 

คลังความรู้
สอบบรรจุ อส.ทพ.

  >> รายงานยอดผู้สมัครสอบ OSS 67
  >> รายงานผลการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์  
  >> ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล ตามลำดับการรายงาน  
  >> ตรวจสอบยอดสมัครเรียงตามหน่วย  
  >> ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการ ปชส.  
  >> interactive dashboard การปฏิบัติงานของ ชป.กร.(ปรับ 261166)  
  >> สรุปข้อมูลประจำวัน  
     
  >> รายงานยอด ทอส. รุ่นปี 63 สมัครสอบ OSS 67 โควตาประทวนร้อยละ 20  

VDO การใช้งานระบบ    การรายงานยอด      ผลการ ปชส.