การประสานงานด้านกำลังพล
ข่าวประชาสัมพันธ์
DOWNLOAD

รายงานสถานภาพ ทอส.
มี.ค. 67
บันทึกข้อมูลคะแนน Career Path วาระ เม.ย. 67
 
   

- ข้อมูลกำลังพล ตำแหน่งประจำหน่วย

- Google Form ส่งไฟล์ข้อมูล

 

  การสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดหน่วยใน ทภ.2 ประจำปี 2567 (19 อัตรา)  
  - ประกาศรับสมัคร 18 - 22 มี.ค. 67 (สอบภาควิชาการ 28 มี.ค. 67)  
  - จนท. ของหน่วยต้นสังกัด รับผิดชอบกรอกข้อมูลการสมัคร คลืกที่นี่  
  - ตรวจสอบผลการสมัครสอบ  
  - พิมพ์ใบสมัครสอบ (พิมพ์ใบสมัครสอบได้ทันทีหลังจากสมัครแล้ว )  
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 มึ.ค. 67       
  - New รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม (ส่งหลักฐานเพิ่มเติมตามห้วงเวลาที่กำหนด)  
  - รายชิ่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือเอกสารสมัครไม่เรียบร้อย ขอให้เพิ่มเติมเอกสารภายในวันที่ 27 มี.ค. 67  
     ก่อนเวลา 1200 พ้นกำหนดเวลาหากยังไม่เรียบร้อย จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบทุกกรณี (ติดต่อโดยตรงที่ กกพ.ทภ.2)  
   
  เส้นทางไปสนามสอบ  
  ประกาศผลการสอบรอบแรก  
  *** ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ***  

  การสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ บก.ทภ.2 ประจำปี 2567 (1 อัตรา)  
  - ประกาศรับสมัคร 18 - 22 มี.ค. 67 (สอบภาควิชาการ 28 มี.ค. 67) สมัครด้วยตนเองที่ กกพ.ทภ.2 เวลาราชการ  
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 มึ.ค. 67  
  << พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ >>  
  - รับสมัครเป็น พนักงานราชการในตำแหน่ง บรรณารักษ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขา บรรณารัษ์ หรือที่เกี่ยวข้องโดย สำนักงาน ก.พ. รับรอง  
     
  ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย