การจัดทำข้อมูล Career Path สำหรับผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น ผบ.หน่วย ระดับกรมและกองพัน

     
>> คลิก กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 67
      --->  การ Login ครั้งแรก ด้วย   Username คือ ชื่อภาษาไทยตามด้วยเลขรุ่น ตท. เช่น รักกล้า33 ,    Password คือ a1  
      ---> รายชื่อจากระบบ PDX หากไม่สามารถ Login ได้ ประสานกับ พ.อ. สรชัย สังข์กลาง มือภือ 09 0989 0860  
      --->  ห้วงการบันทึกข้อมูล ผู้ที่มีคุณสมบัติฯ ผบ.ระดับกรม วันที่ 22 - 24 มี.ค. 67 ระดับกองพัน วันที่ 26 - 28 มี.ค. 67  
     
>> ทดลองระบบ ไม่ต้อง Login เพื่อดูข้อมูลที่ต้องกรอก คลิก
>> โหลดไฟล์ pdf ที่กรอกข้อมูลแล้ว (โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 67)