รายงานสถานภาพ ทอส. มี.ค. 67 (คลิกที่นี่)

ให้หน่วยสอบทานข้อมูลในไฟล์ Google Sheet เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และยืนยันการดำเนินการ

ให้ จนท.ของหน่วย Login เข้าระบบด้วย Username และ Password ครั้งแรกตามตารางด้านล่างนี้
เมื่อเข้าระบบครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนชื่อ จนท. ที่รับผิดชอบ และแก้ Username Password ได้


Username
Password
พล.ร.3 a1
ร.3 a1
ร.3 พัน.1 a1
ร.3 พัน.2 a1
ร.3 พัน.3 a1
ร.8 a1
ร.8 พัน.1 a1
ร.8 พัน.2 a1
ร.8 พัน.3 a1
ร.13 a1
ร.13 พัน.1 a1
ร.13 พัน.2 a1
ร.13 พัน.3 a1
ป.3 a1
ป.3 พัน.3 a1
ป.3 พัน.8 a1
ป.3 พัน.13 a1
ป.3 พัน.103 a1
ช.พัน.3 พล.ร.3 a1
ส.พัน.3 พล.ร.3 a1
พล.ร.6 a1
ร.6 a1
ร.6 พัน.2 a1
ร.6 พัน.3 a1
ร.16 a1
ร.16 พัน.1 a1
ร.16 พัน.2 a1
ร.16 พัน.3 a1
ร.23 a1
ร.23 พัน.1 a1
ร.23 พัน.3 a1
ร.23 พัน.4 a1
ม.พัน.21 พล.ร.6 a1
ป.6 a1
ป.6 พัน.16 a1
ป.6 พัน.23 a1
ช.พัน.6 พล.ร.6 a1
ส.พัน.6 พล.ร.6 a1
พล.ม.3 a1
ม.6 a1
ม.6 พัน.6 a1
ม.7 a1
ม.7 พัน.14 a1
ศฝ.นศท.มทบ.21 a1
ศฝ.นศท.มทบ.22 a1
มทบ.22 a1
ศฝ.นศท.มทบ.23 a1
ศฝ.นศท.มทบ.24 a1
นฝ.นศท.มทบ.25 a1
นฝ.นศท.มทบ.26 a1
มทบ.27 a1
นฝ.นศท.มทบ.27 a1
นฝ.นศท.มทบ.28 a1
นฝ.นศท.มทบ.29 a1
นฝ.นศท.มทบ.210 a1
หากติดปัญหาข้อขัดข้อง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร ทบ.22923 หรือ Admin-22013